Uitbreiding van Prospectus Flanders Film Funding bvba met inbegrip Tax Shelter Podiumkunsten

Uitbreiding van Prospectus Flanders Film Funding bvba met inbegrip Tax Shelter Podiumkunsten

Flanders Film Funding beschikt over een door de FSMA goedgekeurd prospectus van 21 maart 2017, waarin het detail van ons aanbod uitvoerig wordt toegelicht. Volledigheidshalve nodigen wij u graag uit om voor elke investeringsbeslissing kennis te nemen van dit prospectus.