As long as we are playing

As long as we are playing

'As long as we are playing' wordt een voorstelling als een speeltuin, als een reservaat van mogelijkheden en interpretaties. Spel als basis voor de bewegingstaal. Spel als een oneindige loop met steeds nieuwe verschijningsvormen. Spel waarin de regels zich manifesteren in de handen van mensen die ze hanteren, volgen, veranderen, bijsturen, manipuleren, negeren... Spel als de plaats van plezier en harmonie, maar ook van conflict en macht. Spel als spiegel van onze mogelijkheden, van onze natuur, van ons samenleven. Maar ook als een statement over het lichaam, en over dans.