Gili - We zijn allemaal mentalisten!

Gili - We zijn allemaal mentalisten!

Ontwikkel zijn 5 zintuigen zodanig dat het de indruk wekt van een zesde te zijn: dit is wat de mentalist Gili probeert te demonstreren door zijn kunst maximaal te presenteren. Meer dan een goochelaar, hij is een mentalist. Zou het kunnen betekenen dat hij je gedachten kan raden? Dat is precies wat hij niet wil dat je gelooft.