Podiumfonds

Introductie

Tax Shelter is een fiscale stimulans die de Belgische overheid in 2003 in het leven heeft geroepen met als doel de audiovisuele sector te ondersteunen: het betreft zowel een culturele als een economische maatregel. Op 1 februari 2017 trad, op initiatief van de Federale Overheidsdienst Financiën, de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Tax Shelter in voege: voortaan kunnen ook erkende podiumwerken beroep doen op deze maatregel. Het wettelijk kader is vastgelegd in artikel 194ter, WIB 92.

Tax Shelter laat bedrijven, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, toe minder belastingen te betalen. Door toepassing van een Tax Shelter realiseert een vennootschap fiscale en financiële voordelen.
De producent van podiumwerken financiert hiermee een belangrijk deel van zijn budget aan gunsttarief.

 U doet met Podiumfonds Tax Shelter in een beveiligde omgeving:

  • Strenge wetgeving en controle door FOD Financiën
  • Selectie door Podiumfonds: veilige lokale projecten
  • Tax Shelter-verzekering

De apotheose van uw Tax Shelter: de waardevolle ervaring door de loutere beleving van het aanschouwen van een door u mede gefinancierd podiumwerk. Betrokkenheid troef!

  • Betaal minder belastingen
  • Tax Shelter i.p.v. of in combinatie met voorafbetalingen
  • Een wettelijk vastgelegd rendement
  • Beveiligde omgeving