Podiumfonds

Introductie

Tax Shelter is een fiscale stimulans die de Belgische overheid in 2003 in het leven heeft geroepen met als doel de audiovisuele sector te ondersteunen: het betreft zowel een culturele als een economische maatregel. Op 1 februari 2017 trad, op initiatief van de Federale Overheidsdienst FinanciĆ«n, de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Tax Shelter in voege: voortaan kunnen ook erkende podiumwerken beroep doen op deze maatregel. Het wettelijk kader is vastgelegd in artikel 194ter, WIB 92.

Alle informatie betreffende tax shelter kan u vinden op de website van de erkende aanbieder: www.flanderstaxshelter.be